om

Ellen Sofie Griegel

Jeg er opptatt av estetikk, magi og poesi i natur og vitenskap. Gjennom kunsten undersøker jeg om alt som eksisterer og skjer har forbindelse med hverandre, og om det finnes et felles utgangspunkt og en byggestein for alt. Prosess og metode har en tydelig rolle i mine prosjekter, og oppdagelser av forbindelser i det jeg har funnet, blir visualisert i tresnitt, skulptur - og installasjoner.

Jeg er nysgjerrig og har trang til å lære nye fremgangsmåter, men tilslutt er det ideen som velger teknikk og materialets egen-kvalitet som avgjør hvilken funksjon det skal få. Verkene forholder seg til stedet de vises og til seg selv. Jeg studerer oppbygning av form med vekt på proporsjon og geometri.