Om

Estetikk, magi og poesi i natur og vitenskap opptar meg. Gjennom kunsten undersøker jeg om alt som eksisterer og skjer har forbindelse med hverandre, og om det finnes et felles utgangspunkt og en byggestein for alt.

Jorden er én levende organisme koblet sammen av utallige kretsløp. Jeg leter etter forbindelser og svar på hvordan alt fungerer, og arbeidene mine er et resultat av dette.

Mine prosjekt er sammensatte og utviklet over lengre tid, hvor prosess og metode spiller en viktig rolle. Jeg undersøker konstruksjon av form på ulike måter og sentralt i undersøkelsene er kretsløpet.

Min nysgjerrighet for nye fremgangsmåter er alltid til stede, men til slutt er det ideen som velger teknikk og materialets egenkvalitet som avgjør hvilken funksjon det skal få. I utviklingen av ideer utfordrer jeg ofte egne fysiske og mentale grenser og ferdige verk forholder seg til stedet de vises, og til seg selv.