reisenotater

Text: Ellen Sofie Griegel

Translation: Ingvild Andersen


Scroll down for english version

© Ellen Sofie Griegel

Shrine of Lost and Unwanted Elements

"Reisenotater, april 2014"


Tenkte å starte med dagens dato, men husker ikke hva den er -

Vet at det er lørdag, april og jeg er på reise - 

ser ut av vinduet og følger bølgene på vannet

de topper seg og inne ved land blir de hvite.

To store vindmøller roterer om kapp ute på moloen -  det blåser

himmelen er blå og sola varmer i nakken.

Leser, ser og hører - 

tenker og tenker tankene om igjen

de kverner rundt og for hver omgang forandrer de seg litt.

Tenker jeg lenge nok, vil de ha endret seg fullstendig.

Prøver å starte forfra - 

gripe fatt i den første opprinnelige tanken, men får det ikke til.

Selv om jeg gjør det konsentrert og inderlig har den allerede endret seg,

og vil aldri gjenoppta sin opprinnelige form.


Stjørdal, luft i alle dekk- først Esso, deretter Statoil 3,0 bar

handla mat, dro videre med varm te i koppen

rosa plastpose på høyre side i snøen inni skogen, kjørte forbi

fantastisk furustamme på venstre side, ikke plass til den i bilen

vegarm etter Meråker, kort stopp på fjellet

couscous og hvile, fant snusboks- General

stoppa rett før Östersund, fant flaskekork- Ramlösa

Östersund Wargentinskolan, gikk tur rundt sentrum, spiste på China Palace

cigarillo-røkende mann spurte om veien til flyplassen, prøvde å slå av en prat

han ville ikke, gikk rundt og speidet etter sted å sove

kjørte ut til Frösön, kom til Zoo, dro videre til tårnet, fin parkeringsplass, ingen biler- 

rett ved boligstrøk

våknet tidlig, sol og blå himmel, stille og rolig, sovnet igjen

sto opp, vasking, spising, sjekket olje, vannkoker virker ikke, ingen kaffe

fant metall-ting fra lyktestolpe, dro fra åstedet

Strömsund, slo av en prat med to trøndere ved dieselpumpa

Dorotea, veldig liten plass «välkommen åter»

Jennys Diner rett før Hoting, kaffe og kanelsnurrer, stengt bilmuseum

Hoting, koselig sted- kjørte forbi mot Umeå, rekker ikke båten idag

badestrand-plass, rett i koppen, kaffe og kjeks, sightseeing og bilder, sol- 

fint men kaldt

Åsele, kjøpte dumme ting på bensinstasjon, gikk på do, må finne et sted å sove

Fredrika kom og forsvant

mørkt, trøtt, stoppa ved veien rett før et sted som heter Bjurholm tror jeg

kaldt i natt, lurt å snøre soveposen igjen øverst og pakke ullteppet godt rundt seg

sto opp og vaska, spiste og sminket meg (skal ta fergen idag)

valg av soveplass var perfekt, sola varmet, kjørte mot Umeå

passerte flere bensinstasjoner, stoppa på en Statoil, gikk på do, kjøpte kaffe

venta på at damen fylte melk og kaffebønner på maskina, drakk kaffe i sola

skulle stoppe i Umeå

veien til fergeleiet gikk utenom byen, det var ganske langt dit

kom til fergen, booka billett til kveldens avgang 

Wasaline sjekk-inn, trodde jeg måtte rygge på, heldigvis ikke

fullt av folk, toaletter lukta piss, laks og potetmos i kafeen, fire timer går veldig fort

la til kai i Vasa, fant stengt campingplass, høljeregn, parkerte, gikk i seng

fin dag, lite kjøring, mange inntrykk, deilig hav

sov godt, ikke så kaldt på denne siden av Bottenviken

kle på, vask, spis, smink (skal på museum idag)

gikk rundt på forlatt camping, fant en del ting- armring, klesklype, teltpose

pusset tenner

kjørte mot sentrum, parkerte, gikk til kunsthallen, minneutstilling, triste greier

rusla rundt i byen, toalett på togstasjon

Moderna museet, cappuccino og croissant, dagens suppe bare på hverdager

så to utstillinger, fin do

gikk til bilen, kjørte mot Kokkola, litt omstendig

kjørte av for å tanke, litt omstendig

forstår ikke finsk! Vil ha full tank- hvordan gjør man det?

stoppa noen mil før Kokkola, stor parkering utenfor en slags metallforhandler

matpause

det virker som om veien jeg kjører på går utenom alle tettsteder

må kjøre av overalt, det orker jeg ikke, bilen går godt og veien er fin

litt vinglig her og der- konkluderer med sporete vei, håper det er sant

får ikke dreisen på stereoanlegget, det fungerer bare av og til når det har lyst

synger til meg selv for å høre musikk

nærmer meg Oulu, vil stoppe utenfor og sove der, plutselig er jeg for nære

husk!

skilt med fyrlykt betyr ikke at veien leder til et vakkert utkikksted ved kysten,

men f.eks til et stygt bilmuseum

ned på reservetanken, Shell stasjon, halleluja

kjører frem og tilbake for å finne en plass å stoppe, mye industri og butikker

rasteplass ser fin ut, blir her hvis den hvite personbilen kjører sin vei

skjønner ikke hva de holder på med

nå drar den hvite bilen, stor fart, skrikende viftereim

dagslys, rasteplassen er et helvete, bæsj, dritt, søppel

fikk sove i fred

sto opp, vask, smink, spis (lite mat igjen), fylte flaskene med vann

Bauhaus, bensinstasjon og K-citymarket nedi veien

drakk kaffe, gikk på do, kjøpte mobillader

droppet Oulu swimmingpool, jeg vet ikke hvor det er, tett trafikk

mot Kemi, kom og dro

tenkte å kjøre ut på en havn/odde, mye industri

Tornio, parkerte, tur i byen, stengt Kirppis, pizza på Utopia

mye sylta grønnsaker, klarte bare halve

gikk på grensesenteret, sett alt før, fin do

tilbake til bilen, kjørte forbi IKEA, Haparanda

finvær, bilen går godt, mot Luleå

kjørte av ved skilt om camping og havsbad, fullmåne

parkerte, gikk en tur, her kan jeg godt bli en stund, stille og rolig

sov godt

paradis, står ikke på kartet

sol og blå himmel, pakka sekk, stormkjøkken og mat, gikk på stranden

koka vann, pussa tenner, frokost, masse kaffe

biler, hunder og snøscooter i det fjerne

ordna i bilen, møtte hyggelige folk

fant stor kuppel som hadde blåst ned, frekt å ta den med seg

heiv den baki, skifta sko, kjørte videre

svingte av mot Boden, smalere vei, slipper å kjøre så fort, det blåser

Boden så greit ut, ettermiddag, stengt svømmehall, hyggelige folk på bensinstasjon

full tank, toalett, is, kaffe, oljesjekk

lufttrykk 2,5 bar (hadde fylt til 3), tappa ut til 2,3 (eller 2,8) 

dekkene ser bedre ut nå

kjørte til Arvidsjaur, toalett på biblioteket, orket ikke handle på Coop

stengt souvernir og handtverksmuseum

mot Sorsele, fin veg, dritlei små P-plasser langs veien, mye snø

droppet Scenic Route fra Sorsele, fortsatte Inlandsvägen mot Storuman

ingen steder å stoppe, sola går snart ned, større P-plass noen mil før Storuman

mye rein på veien, folk har store flomlykter på taket

det blir kaldt i natt

sov godt, våkna av vekkerklokken, soveposen er varm

biler suser forbi, det snør

snart slutt på våtserviettene, bruker de bare aller nødigst

koker vann, varm suppe, kaffe

koker mer vann til termosen, går på do bak trærne ved toglinja

det kommer ikke tog idag

hadde det vært litt varmere ville jeg reist mye lenger

lurer på å stoppe i Storuman eller kjøre rett til Blåsjön

kjørte sakte forbi Storuman

skog-skog-skog, fint å kjøre, ikke mange steder å stoppe

avkjøring mot Blåsjön rett før Vilhelmina, skilt om at vegen er stengt

mann i kassen på butikk/ kafé/ infoen

anbefalte tur oppom motorsagskulptør etter Hoting

vegen er stengt til juni, må kjøre om Strömsund

Jennys Diner, full tank, gikk ikke inn, svingte av mot Gäddede, kom dit

butikken hadde nettopp stengt, videre til Blåsjön

vårløsning, forferdelig veg til grensen

ingen mobildekning-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Shrine of Lost and Unwanted Elements

“Travel notes, April 2014”


Was going to start with today’s date, but can’t remember what it is –

I know it’s Saturday, April, and I’m on a journey –

I look out the window and trace the waves on the water with my eyes

they form peaks then turn white as they hit land.

Two large windmills race each other out on the jetty – it’s windy

the skies are blue and the sun feels warm on my neck.

I read, look and listen –

I think and rethink thoughts

they churn in my head and change slightly for each round.

If I think long enough, they will have changed completely.

I try to start all over –

grasp that first, original thought, but I can’t.

Even though I concentrate intensely, it has already changed

and will never return to its original form. Stjørdal, all tires inflated – first Esso, then Statoil, 3.0 bar

bought some food, continued on with hot tea in my mug

pink carrier bag to the right in the snow in the woods, drove past

fantastic pine log to the left, won’t fit in the car

leg after Meråker, a short break on the mountain

couscous and rest, found snuff canister – General

made a stop just outside Östersund, found bottle cap – Ramlösa

Östersund, Wargentinskolan, took a walk around town centre, ate at China Palace

cigarillo-smoking man asked for directions to the airport, tried to get chatting

he didn’t want to, wandered around looking for a place to sleep

drove out to Frösön, got to the Zoo, then to the tower, nice parking lot, no cars –

right next to housing estate

awoke early, sun and clear skies, calm and quiet, went back to sleep

got up, washed, ate, checked oil level, kettle not working, no coffee

found metal thing from lamppost, left the scene

Strömsund, got chatting to a couple of guys from Trøndelag at the diesel pump

Dorotea, very tiny place, “please come again”

Jennys Diner right outside Hoting, coffee and cinnamon buns, closed car museum

Hoting, nice place – drove past en route to Umeå, won’t make it to the ferry today

beach, Cup-a-Soup, coffee and biscuits, sightseeing and photographs, sun –

nice but cold

Åsele, bought stupid things at petrol station, went to the loo, must find place to sleep

Fredrika came and went

dark, tired, pulled over just outside somewhere called Bjurholm I think

cold this evening, had best close the sleeping bag tight and wrap up in woolly blanket

got up and washed, ate and put on make-up (taking the ferry today)

choice of sleeping place was perfect, sun was warming, drove towards Umeå

passed several petrol stations, stopped at a Statoil, used the loo, bought coffee

waited while lady filled machine with milk and coffee beans, drank coffee in the sun

planned to make a stop in Umeå

the road to the ferry landing bypassed the town area, it was quite far

got to the ferry, booked a ticket for the evening departure

Wasaline check-in, thought I had to reverse onto the ferry, luckily not the case

lots of people, toilets smelt of piss, salmon and mash in the café, four hours fly by 

docked in Vasa, found closed camping ground, deluge, parked, went to bed

nice day, not much driving, lots to see, lovely sea

slept well, not as cold this side of the Gulf of Bothnia

get dressed, wash, eat, make-up (going to a museum today)

a wander on deserted camp site, found some stuff – bangle, clothes peg, tent bag

brushed teeth

drove into town centre, parked, went to art gallery, memorial exhibition, sad stuff

wandered around town, toilet at the train station

Museum of Modern Art, cappuccino and croissant, soup of the day only on weekdays

saw two exhibitions, nice toilets

walked to the car, drove towards Kokkola, a bit laboriously

pulled over to fill the tank, a bit laboriously

I don’t understand Finnish! Want full tank – but how?

stopped a few km outside Kokkola, large parking lot outside some ironmonger’s

food break

seems like the road I’m on bypasses all urban areas

have to take exits everywhere, can’t be bothered, car runs fine and roads are good

a bit wobbly in places – conclude the road is slippery, hope that’s the case

can’t get the stereo to work, it only works intermittently, when it wants to

I sing to myself to listen to music

getting close to Oulu, want to stop nearby to sleep, suddenly I’m too close

remember!

a signpost with a lighthouse doesn’t necessarily lead to a beautiful coastal viewpoint,

but could lead to an ugly car museum, for example

down to emergency fuel tank, a Shell station, hallelujah

driving back and forth to find somewhere to pull over, lots of industry and shops

rest stop looks good, will stay if the white car goes away

don’t know what they’re up to

the white car leaves, high speed, fan belt screeching

daylight, rest stop is pure hell, faeces, crap, rubbish

got to sleep in peace

got up, wash, make-up, eat (food supplies running low), filled water bottles

Bauhaus, petrol station and K-citymarket down the road

drank coffee, went to the loo, bought mobile charger

skipped Oulu swimming pool, don’t know where it is, busy traffic

towards Kemi, came and went

considered driving out to a harbour/foreland, lots of industry

Tornio, parked, trip into town, closed Kirppis, pizza at Utopia

a lot of pickled veg, could only manage half

went to the centre at the border, seen it all before, nice toilets

back to the car, drove past IKEA, Haparanda

fair weather, car runs fine, towards Luleå

took an exit by a sign mentioning camping and sea bathing, full moon

parked, went for a walk, I would gladly stay here a while, nice and quiet

slept well

paradise, not on the map

sun and clear skies, packed rucksack, camping stove and food, went to the beach

boiled water, brushed teeth, breakfast, lots of coffee

cars, dogs and snow scooters in the distance

tidied the car, met some nice people

found a large dome that had been blown down, cheeky to take it

flung it in the back of the car, changed shoes, drove on

took the exit towards Boden, road narrower, can slow down now, windy

Boden looks alright, afternoon, closed swimming pools, nice people at petrol station

full tank, toilet, ice cream, coffee, oil check

tyre pressure 2.5 bar (had inflated to 3), let out to 2.3 (or 2.8)

tyres look better now

drove to Arvidsjaur, toilet at the library, didn’t feel like shopping at the Co-op

closed souvenir and handicrafts museum

towards Sorsele, nice road, so sick of tiny roadside parking spaces, lots of snow

skipped scenic route from Sorsele, continued on Inlandsvägen towards Storuman

nowhere to pull over, sun about to set, larger parking lot outside Storuman

many reindeer on the road, people have large floodlights on their roofs

it’ll be cold tonight

slept well, awoken by the alarm clock, the sleeping bag is warm

cars whizz by, it’s snowing

almost out of wet wipes, only use if absolutely necessary

boil water, hot soup, coffee

boil more water for the thermo flask, go to the toilet behind trees near train tracks

there are no trains today

if it were warmer I would’ve travelled a lot farther

considering whether to stop over in Storuman or go all the way to Blåsjön

drove slowly past Storuman

forest-forest-forest, nice to drive, not many places to stop

exit towards Blåsjön just outside Vilhelmina, sign says the road is closed

cashier at store/café/tourist information

recommended visiting a chainsaw sculptor after Hoting

road is closed until June, will have to go via Strömsund

Jennys Diner, full tank, didn’t go in, took a turn towards Gäddede, got there

shop had just closed, continuing on towards Blåsjön

spring thaw, appalling driving conditions towards the border

no mobile reception