Arms of the Ocean

Arms of the Ocean


Rake visningsrom 9.juni- 13.august 2017«Arms of the Ocean»  undersøker vannets poetiske, visuelle, symbolske og fysiske egenskaper, samtidig som prosjektet leter etter uoppdagede system og sammenhenger. Prosessen er inspirert av vitenskapelig metode og tar i bruk hjelpemidler som laboratorie- og feltutstyr fra biologisk forskning.

Med fokus på den hydrologiske syklusen og kretsløpet til blant annet planteplankton, tar utstillingen utgangspunkt i visningsstedets lokalitet ved at arbeidene på ulikt vis bruker vannet i Trondheimsfjorden som materiale.foto: Reidun Synnøve Gravelseter

© Ellen Sofie Griegel