Arms of the Ocean

Ellen Sofie Griegel

Arms of the Ocean

 

Rake visningsrom 9.juni- 13.august 2017

 

 

«Arms of the Ocean» undersøker vannets poetiske, visuelle, symbolske og fysiske egenskaper, samtidig som prosjektet leter etter uoppdagede system og sammenhenger. Prosessen er inspirert av vitenskapelig metode og tar i bruk hjelpemidler som laboratorie- og feltutstyr fra biologisk forskning.

Med fokus på den hydrologiske syklusen og kretsløpet til blant annet planteplankton, tar utstillingen utgangspunkt i visningsstedets lokalitet ved at arbeidene på ulikt vis bruker vannet i Trondheimsfjorden som materiale.

 

 

 

foto: Reidun Synnøve Gravelseter

© Ellen Sofie Griegel